Δήλωση περί Aπορρήτου και Cookies

Αυτή είναι η δήλωση περί Απορρήτου και Cookies της vidaXL Marketplace International B.V. (εφεξής: "vidaXL"). Στην παρούσα δήλωση επεξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο η vidaXL χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα www.vidaxl.gr (εφεξής: "Ηλεκτρονικό Κατάστημα") και από την ιστοσελίδα της εταιρίας corporate.vidaxl.com (εφεξής: Εταιρική Ιστοσελίδα). Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν οι πελάτες επικοινωνούν μαζί μας εκτός διαδικτύου (offline), όταν για παράδειγμα επικοινωνούν για να ζητήσουν πληροφορίες. Αυτή η δήλωση αφορά επίσης τα cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

1.ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies της vidaXL, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:

Ηλεκτρονικό Κατάστημα: το Ηλεκτρονικό κατάστημα www.vidaxl.gr και κάθε άλλο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, διεύθυνση URL ή εφαρμογή που έχει καθοριστεί από τη vidaXL.

Αλληλεπίδραση: η χρήση των λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όπως η Λίστα Επιθυμιών, η Ολοκλήρωση Αγορών, η Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο, ο Λογαριασμός μου, οι Δημοπρασίες και η Επικοινωνία.

Επισκέπτης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα: ένας πελάτης που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για πρώτη φορά χωρίς να αλληλεπιδράσει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος: ένας πελάτης που αλληλεπιδρά με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Λογαριασμός: ο λογαριασμός που πρέπει να δημιουργηθεί από τον πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει μια παραγγελία.

Δήλωση περί Απορρήτου και Cookies: Η Δήλωση περί Απορρήτου και Cookies της vidaXL

2.Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η vidaXL σέβεται την ιδιωτικότητα των πελατών της, των επιχειρηματικών της σχέσεων και των χρηστών του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος. Διασφαλίζουμε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί στη vidaXL, προστατεύονται και αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

3.ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1 ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας, ως επισκέπτης, στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της vidaXL, η vidaXL συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα, τη συμπεριφορά πλοήγησής σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και με την εύρεση του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος από εσάς μέσω ενός εκ των συνεργατών διαφήμισής μας. Μεταξύ αυτών των δεδομένων είναι παραδείγματος χάριν:

•H Χώρα

•Τα προϊόντα που επισκεφθήκατε

•Η Διεύθυνση IP

•Ο τρόπος με τον οποίον έχετε εισέλθει στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα

•Το σημείο από όπου φεύγετε από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα

•Το είδος της συσκευής με την οποία επισκέπτεστε το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα

Μεταξύ άλλων, οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση των Επισκεπτών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, για τη φόρτωση του σωστού Ηλεκτρονικού Καταστήματος και για την προβολή σχετικών διαφημίσεων.

3.2 ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συλλέγουμε τις ίδιες πληροφορίες από τους Πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από τους Επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, οι οποίες συμπληρώνονται από πληροφορίες που ο πελάτης μοιράζεται μαζί μας, παραδείγματος χάριν:

• Προτιμήσεις στην Λίστα Επιθυμιών

• Παραγγελθέντα προϊόντα

• Στοιχεία επικοινωνίας

3.2.1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, να συμμετάσχετε σε δημοπρασίες και να αφήσετε κριτικές, χρειάζεστε έναν λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα (προσωπικά) στοιχεία:

• Όνομα και επώνυμο

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)

• Κωδικός πρόσβασης

Τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας

• Για την καταπολέμηση της απάτης, της κατάχρησης ή/και της ακατάλληλης χρήσης του λογαριασμού σας

• Για την εμφάνιση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει στον λογαριασμό σας

• Για τη βελτιστοποίηση των διεκδικήσεων και την παρακολούθηση του ιστορικού επικοινωνίας σχετικού με παραγγελίες από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους

Τα δεδομένα θα βρίσκονται αποθηκευμένα για όσο διάστημα διατηρείτε έναν λογαριασμό με τη vidaXL.

3.2.2 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
3.2.2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μέσω του λογαριασμού σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε παραγγελίες για προϊόντα που προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης παραγγελιών, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός λογαριασμού, θα πρέπει να μας παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες. Αυτές αφορούν τη διεύθυνση παράδοσης:

• Όνομα

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)

• Διεύθυνση παράδοσης

• Αριθμός τηλεφώνου

• Εταιρική επωνυμία (εάν υπάρχει)

• ΑΦΜ (εάν υπάρχει)

• Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου (εάν υπάρχει)

Τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω και τα στοιχεία του λογαριασμού σας χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να ενημερώνεστε για την κατάσταση των παραγγελιών σας

• Για να την ολοκλήρωση της παραγγελίας/συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων της παράδοσης και των επονομαζόμενων υποχρεώσεων μετά την πώληση.

• Τιμολόγηση

• Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

• Για τον χειρισμό ερωτήσεων και παραπόνων

• Για την εξατομίκευση των ενεργειών μάρκετινγκ

• Για να πραγματοποιείτε παραγγελίες εκ μέρους μια εταιρείας

3.2.2.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αφού συμπληρώσετε τις πληροφορίες που αφορούν τη διεύθυνση παράδοσης, ζητάμε τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση τιμολόγησής σας:

• Εταιρική επωνυμία (εάν υπάρχει)

• Όνομα

• Διεύθυνση τιμολόγησης

• Αριθμός τηλεφώνου

• Τρόπος πληρωμής

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για την αναγραφή στο τιμολόγιο

• Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την οριστικοποίηση της παραγγελίας, την τιμολόγηση ή την παράδοση

• Για να καταστεί δυνατή η πληρωμή και για τη βελτίωση της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγορών

• Για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και ηλεκτρονικής πειρατείας

• Πραγματοποιείται προώθηση της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής και της διεύθυνσης IP σας στον πάροχο πληρωμών μας Adyen, μετά από την οποία γίνεται χειρισμός της πληρωμής

3.2.2.3 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Μέσω του λογαριασμού σας, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε παραγγελίες προϊόντων από τρίτους πωλητές (εφεξής: "Αλλος Πωλητής(ές)"), οι οποίοι παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Η vidaXL προωθεί το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό τηλεφώνου σας στον(ους) Άλλο(υς) Πωλητή(ές), ώστε να χειριστούν την παραγγελία σας.

Η επικοινωνία μεταξύ υμών και του(ων) Άλλου(ων) Πωλητή(ών) πραγματοποιείται από τη vidaXL μέσω μιας εφαρμογής επικοινωνίας. Αυτή η επικοινωνία αποθηκεύεται εκ μέρους της vidaXL και μπορεί να προβληθεί από τη vidaXL. Χρησιμοποιείται για:

• Την υποστήριξή σας ή/και του(ων) Άλλου(ων) Πωλητή(ών) σε περίπτωση ερωτήσεων ή/και προβλημάτων.

• Την αξιολόγηση της διατήρησης των καθορισμένων επιπέδων υπηρεσιών από τον(ους) Άλλο(ους) Πωλητή(ές).

• Βελτίωση της διαδικασίας

3.2.2.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ADYEN

Η vidaXL συνεργάζεται με την Adyen για να καταστήσει δυνατή την πληρωμή των παραγγελιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Adyen προσφέρει τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής: Paypal, Visa, Mastercard και Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Για να καταστούν δυνατές οι πληρωμές μέσω της Adyen, μεταξύ άλλων, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

• Εταιρική επωνυμία (εάν υπάρχει)

• Όνομα

• Διεύθυνση τιμολόγησης

• Διεύθυνση παράδοσης

• Αριθμός τηλεφώνου

• Αξία παραγγελίας

• Διεύθυνση IP

• Αριθμός παραγγελίας

• Συσκευή

• Τρόπος πληρωμής

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να αποσταλεί μια ειδοποίηση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Για την αξιολόγηση του κινδύνου απάτης

• Για την προώθηση του αριθμού παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση πληρωμής ή ακύρωσης της παραγγελίας

• Για την προώθηση της αξίας της παραγγελίας και του τρόπου πληρωμής, έτσι ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η λήψη της πληρωμής μέσω του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η καλύτερη εξυπηρέτηση σε περίπτωση ερωτήσεων που αφορούν την πληρωμή, ακύρωση και επιστροφές χρημάτων. Αυτό βοηθά επίσης στην μείωση των σφαλμάτων κατά τη διαδικασία πληρωμής, γεγονός που καθιστά πιο ευχάριστη την εμπειρία αγοράς.

3.2.2.5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ KLARNA (ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ)

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το "Τιμολόγιο Klarna", συμφωνείτε για τη συλλογή και τη διάθεση των ακόλουθων (προσωπικών) στην Klarna AB, Sveavägen 46, 11134 Στοκχόλμη, Σουηδία (εφεξής "Klarna").

• Στοιχεία επικοινωνίας

• Ημερομηνία γέννησης

• Φύλο

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)

• Η Διεύθυνση IP

• Αριθμός τηλεφώνου

• Πληροφορίες σχετικές με την παραγγελία (όπως η διεύθυνση παράδοσης, η διεύθυνση τιμολόγησης, ο αριθμός των προϊόντων, ο αριθμός του προϊόντος, η ομάδα πελατών, ο τρόπος πληρωμής, το ποσό του τιμολογίου και ο ΦΠΑ εκφρασμένος σε ποσοστά)

Η ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω και τα στοιχεία του λογαριασμού σας χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, από την Klarna για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για τον διακανονισμό της αγοράς επί πιστώσει

• Για την επαλήθευση της ταυτότητας και της φερεγγυότητας από έναν οργανισμό πιστώσεων

Τα προσωπικά σας στοιχεία χειρίζονται από την Klarna σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου και τους όρους της Δήλωσης Προστασίας Απορρήτου Klarna, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Klarna (www.klarna.com).

3.2.3 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Μπορείτε να συμμετέχετε, μέσω του λογαριασμού, σας σε δημοπρασίες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Για να συμμετέχετε σε δημοπρασίες, θα πρέπει, εκτός από το να υποβάλετε απαραίτητες για τη δημιουργία ενός λογαριασμού πληροφορίες, να επιλέξετε ένα επονομαζόμενο "ψευδώνυμο πλειοδότη". Άλλοι πελάτες θα μπορούν επίσης να δουν το ψευδώνυμο πλειοδότη σας.

Αυτό το ψευδώνυμο πλειοδότη θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα στοιχεία του λογαριασμού και της παραγγελίας σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Διαχείριση και οργάνωση των δημοπρασιών

• Καταπολέμηση και έλεγχος απάτης, κατάχρησης ή/και ακούσιας χρήσης.

3.2.4 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας Λίστα Επιθυμιών στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Εάν προσθέσετε προϊόντα στην λίστα επιθυμιών σας όταν δεν είστε συνδεδεμένοι, αυτά θα παραμείνουν στην λίστα για 30 ημέρες.

Μεταξύ άλλων, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα ανεξάρτητα από το αν είστε συνδεδεμένοι ή όχι:

• Διεύθυνση IP

• Συμπεριφορά περιήγησης

Αν προσθέσετε προϊόντα στην Λίστα Επιθυμιών σας ενώ είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να τα βρίσκετε στην Λίστα Επιθυμιών στον Λογαριασμό σας.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται για λόγους μάρκετινγκ, έτσι ώστε κατά την επιστροφή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η vidaXL να θυμάται την Λίστα Επιθυμιών σας.

3.2.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
3.2.5.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μπορείτε να αξιολογήσετε προϊόντα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω του Λογαριασμού σας. Μπορείτε να αξιολογήσετε ένα προϊόν μόνο εάν το έχετε αγοράσει. Όταν αφήνετε μια αξιολόγηση, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα ώστε η παραγγελία και η σωστή αξιολόγηση να μπορούν να συνδεθούν με τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Όνομα

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)

• Προϊόν

• Αριθμός παραγγελίας

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί η προσθήκη των αξιολογήσεων προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και για επικοινωνία με τον πελάτη σε περίπτωση παραπόνων.

3.2.5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορείτε να αξιολογήσετε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και (τις υπηρεσίες της) τη vidaXL. Και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει αρχικά να έχετε πραγματοποιήσει μια παραγγελία για να μπορείτε να αφήσετε μια αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της vidaXL συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

• Όνομα

• Τόπος διαμονής

Τα δεδομένα συλλέγονται για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία και ο χειρισμός πιθανών παραπόνων.

Μπορείτε να αφήσετε μια αξιολόγηση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Γράψτε μια αξιολόγηση" ή σε παρόμοιο σύνδεσμο. Μετά από αυτό, θα μεταφερθείτε σε μια ιστοσελίδα ενός από τους συνεργάτες της vidaXL, που ειδικεύεται σε αξιολογήσεις πελατών. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια αξιολόγηση αφού έχετε συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εξωτερικού συνεργάτη. Αυτός ο "τρίτος" (εξωτερικός συνεργάτης) είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η vidaXL σας παραπέμπει στη δήλωση (ιδιωτικού απορρήτου) που εφαρμόζει το εν λόγω μέρος.

3.2.5.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Εάν αγοράσετε ένα προϊόν που προσφέρεται από έναν τρίτο πωλητή (εφεξής: "Άλλος Πωλητής (ές), θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητώντας σας να πραγματοποιήσετε μια αξιολόγηση του προϊόντος/Άλλου Πωλητή. Εάν αφήσετε μια αξιολόγηση, θα τοποθετηθεί στην επονομαζόμενη σελίδα πωλητή του σχετικού "Άλλου Πωλητή". Τα ακόλουθα (προσωπικά) δεδομένα είναι ορατά στην αξιολόγηση σε αυτή τη σελίδα:

• Αξιολόγηση Άλλου Πωλητή

• Εμπειρία με τον Άλλο Πωλητή/αγορασμένο προϊόν

• Όνομα

Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Έρευνα ικανοποίησης πελατών της vidaXL ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

• Έρευνα ικανοποίησης πελατών του Άλλου Πωλητή (ων) και τη διατήρηση του επιπέδου υπηρεσιών των Άλλων Πωλητών

• Βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών

• Χειρισμός ερωτήσεων ή/και παραπόνων

• Έλεγχος για κατάχρηση (π.χ. η υποβολή πολλαπλών αξιολογήσεων/εμπειριών από ένα και μόνο πρόσωπο)

3.2.5.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μπορείτε να αφήσετε μια αξιολόγηση για τη vidaXL μέσω ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών που εμφανίζουν τα προϊόντα και τις τιμές της vidaXL. Για να αφήσετε μια αξιολόγηση συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

• Όνομα

Τα δεδομένα συλλέγονται για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον πελάτη και ο χειρισμός πιθανών παραπόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συλλεχθέντα δεδομένα, σας παραπέμπουμε στην πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου άλλου δικτύου.

3.2.6 ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αφού πραγματοποιήσετε μια παραγγελία με τη vidaXL ή κατόπιν επικοινωνίας με τη vidaXL, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμμετάσχετε σε μια έρευνα ικανοποίησης πελατών. Αυτή η έρευνα πραγματοποιείται από έναν εξωτερικό συνεργάτη. Εάν συμμετάσχετε σε μια τέτοια έρευνα ικανοποίησης πελατών, θα επεξεργασθούν τα ακόλουθα (προσωπικά) δεδομένα:

• Στοιχεία επικοινωνίας

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός τηλεφώνου

• Εμπειρίες με (τμήματα) τη vidaXL ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

• Πληροφορίες σχετικά με μια παραγγελία που έχει πραγματοποιηθεί ή παραδοθεί

• Η Διεύθυνση IP

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Έρευνα ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών που αφορά (τα τμήματα) της vidaXL ή/και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

• Βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών

• Χειρισμός ερωτήσεων ή/και παραπόνων

• Έλεγχος για κατάχρηση (π.χ. υποβολή πολλαπλών αξιολογήσεων/εμπειριών από ένα και μόνο πρόσωπο)

3.2.7 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα για ένα προϊόν που αγοράσατε από εμάς μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή σχετικά με τις υπηρεσίες της vidaXL ή Άλλου Πωλητή (ών), μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε, να μας στείλετε e-mail ή να συνομιλήσετε μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα παραπόνων μας που βρίσκεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα, θα ζητήσουμε (τουλάχιστον) τα ακόλουθα (προσωπικά) στοιχεία:

• Όνομα και επώνυμο

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)

• Αριθμός τηλεφώνου

• Αριθμός παραγγελίας (προαιρετικό/εάν υπάρχει)

• Περιγραφή της φύσης του παραπόνου σας

Όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία συνομιλίας (chat), απαιτούνται μόνο το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα της συζήτησης.

Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό του παραπόνου σας. Εάν το παράπονό σας αφορά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από Άλλον Πωλητή, αυτές οι πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στον αντίστοιχο Άλλο Πωλητή, αλλά μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τον χειρισμό του παραπόνου.

3.2.7.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας ενδέχεται να καταγραφούν για σκοπούς εκπαίδευσης, αξιολόγησης ή ποιότητας. Θα ενημερωθείτε σχετικά με αυτό μόλις επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας μέσω τηλεφώνου. Τα καταγεγραμμένα (προσωπικά) δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες αποθηκεύονται και διατηρούνται ασφαλείς με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι προσβάσιμες σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο απαιτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

3.2.8 ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Μπορείτε να εγγραφείτε σε διαφορετικά ενημερωτικά δελτία, γενικά αλλά και εξατομικευμένα. Τα εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται με βάση, για παράδειγμα, τα προσωπικά σας στοιχεία και το ιστορικό παραγγελιών, έτσι ώστε να λαμβάνετε πιο σχετικά ενημερωτικά δελτία. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το δωρεάν ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται από τη vidaXL και τους συνεργάτες της, σας ζητούμε να παρέχετε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω (προσωπικά) δεδομένα.

• Τίτλος

• Όνομα και επώνυμο

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και πατήσετε στον σύνδεσμο "Ακύρωση Συνδρομής". Πέραν αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο διαγραφής στα ενημερωτικά δελτία.

3.3 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.3.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Συνεργαζόμαστε με τρίτους όπως η Google και το Facebook. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε διακομιστές εκτός της Ευρώπης. Εκεί ισχύει διαφορετική νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Αυτοί οι εξωτερικοί συνεργάτες συμμορφώνονται με τις Αρχές Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με αυτήν την αρχή και το πρόγραμμα θεωρούνται επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.3.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VIDAXL

Η εταιρεία vidaXL διαθέτει πολλά γραφεία παγκοσμίως. Αυτά τα γραφεία συνεργάζονται στενά. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να πραγματοποιηθεί επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η vidaXL διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας βρίσκονται καλά προστατευμένα εντός της εταιρείας.

3.3.3 ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η vidaXL μπορεί να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για τους παρακάτω λόγους:

• Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό

• Είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να εκτελεστεί η συμφωνία σας μαζί μας.

• Για την παράδοση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει από τον(ους) Άλλον(ους) Πωλητή(ες).

• Λόγω της συνεργασίας της vidaXL με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

• Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο

• Για την αποφυγή ή καταπολέμηση της απάτης

• Εάν απαιτείται για τη διαχείριση εμπορικών ζητημάτων από τη vidaXL

3.3.4 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η vidaXL δεν αποθηκεύει τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν τα δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν για περισσότερο χρόνο λόγω νομικών απαιτήσεων (όπως υποχρέωση διατήρησης). Το χρονικό

διάστημα αποθήκευσης δεδομένων εξαρτάται από τη φύση των δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους. Για τον λόγο αυτόν, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον σκοπό.

3.3.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η vidaXL λαμβάνει μέτρα για την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να είναι αυτό εφικτό, χρησιμοποιούμε τα μέσα που ταιριάζουν στις δραστηριότητές μας, στη φύση και το μέγεθος της εταιρείας μας και στο είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Με τον τόπο αυτόν αποτρέπουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, προσαρμογή, δημοσιοποίηση, ή απώλεια προσωπικών δεδομένων.

Αναμένουμε ότι θα συμβάλλετε εξίσου στη φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων διατηρώντας τα στοιχεία σύνδεσής σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης) μυστικά. Μην αποκαλύπτετε ποτέ τα στοιχεία σύνδεσής σας σε κανέναν και τα αντιμετωπίζετε με προσοχή.

3.3.6 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να τα προσαρμόσετε εάν είναι απαραίτητο, εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Αν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς βρίσκονται στην κατοχή της vidaXL. Εάν τα δεδομένα δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε από τη vidaXL να τα προσαρμόσει. Ένα τέτοιο αίτημα που αφορά προσωπικά στοιχεία μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας παραπόνων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών μας.

3.3.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να εκφράσετε δωρεάν την αντίρρησή σας στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η αντίρρησή σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να αποσταλεί στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς. Θα λάβετε μια απάντηση από τη vidaXL μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

Εάν είστε αντίθετος στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η vidaXL θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για τους σκοπούς αυτούς. Δεν θα λαμβάνετε πλέον διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - όπως ενημερωτικά δελτία - από τη vidaXL.

3.3.8 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Αυτή η δήλωση περί Απορρήτου και Cookies δεν ισχύει για Ηλεκτρονικά Καταστήματα τρίτων που συνδέονται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Πέραν τούτου, η Δήλωση περί Απορρήτου και Cookies δεν ισχύει επίσης για τα δεδομένα που συλλέγονται από εταιρείες όπως η Google. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας στον λογαριασμό Google που διαθέτετε. Συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου τους για αυτό.

Η vidaXL δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπόλογη για τον τρόπο με τον οποίο τρίτοι και άλλες εταιρείες χειρίζονται τα (προσωπικά) δεδομένα σας. Η vidaXL συνιστά να διαβάσετε πάντα τις Δηλώσεις περί Απορρήτου και Cookies των σχετικών Ηλεκτρονικών Καταστημάτων και εταιρειών.

4. ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES

4.1 Τι είναι τα cookies;

Όπως συμβαίνει σε πολλά αντίστοιχα Ηλεκτρονικά Καταστήματα, η vidaXL χρησιμοποιεί cookies και αρχεία παρόμοια με cookies και τεχνολογίες όπως οι ιστοφάροι (web beacons) (εφεξής "Cookies").

Το Cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποστέλλεται από τη σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, μέσω του προγράμματος περιήγησής σας και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, του τηλεφώνου ή του tablet σας.

Τα Cookie χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης και προσωπικών ρυθμίσεων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε ξανά κατά την επόμενη επίσκεψή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Παρακάτω θα εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί τα Cookies, η προέλευση των Cookies και ο λόγος χρήσης τους. Για τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεών μας αλλά και των διαφημίσεων από τρίτους, συλλέγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δεδομένα:

• Αγορασμένα προϊόντα

• Τα προϊόντα που επισκεφθήκατε

• Αξία παραγγελίας

• Ο τρόπος με τον οποίο ο πελάτης επισκέφθηκε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Παρακάτω, θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να απορριφθούν και να αφαιρεθούν τα Cookies.

4.1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ COOKIES

Η vidaXL χρησιμοποιεί Cookies, όπως το Google Analytics, για να θυμάται τις ρυθμίσεις που επιλέξατε και τα δεδομένα που έχετε εισάγει κατά την επίσκεψή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Αυτά τα Cookies διευκολύνουν την περιήγηση στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα επειδή δεν απαιτείται η εκ νέου εισαγωγή ορισμένων δεδομένων.

Επιπλέον, η vidaXL μπορεί να χρησιμοποιεί τα Cookies που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ακόμη και όταν επισκέπτεστε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα από το κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet

4.1.2 A/B TESTING COOKIES

Η vidaXL ελέγχει διαρκώς το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα ώστε να μπορεί να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Για τον λόγο αυτόν, η vidaXL χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα A/B testing Cookies (Cookies ελέγχου Α/Β) από τρίτους. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής A/B, δύο διαφορετικές εκδόσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τμήματα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εμφανίζονται στους επισκέπτες για να προσδιοριστεί ποια έκδοση είναι καλύτερη. Ως εκ τούτου, αυτό το Cookie καθορίζει ποια έκδοση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος βλέπετε.

4.1.3 COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, χρησιμοποιούνται Cookies που εντοπίζουν τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται, μεταξύ άλλων, από τις υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης ιστού Aol (Adserver), Alexa, Crazy Egg, Google Analytics, Pingdom και Piwik.

Αυτές οι υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης ιστού χρησιμοποιούν Cookies για να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Τα Cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών επισκέπτη, όπως η ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εάν ο επισκέπτης έχει μεταβεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο παρελθόν και μέσω ποιας ιστοσελίδας ο επισκέπτης μετέβη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών και των πελατών μας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η vidaXL χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Στατιστικής Ανάλυσης Ιστού Hotjar. Το Hotjar μπορεί να καταγράψει τα κλικ, τις κινήσεις του ποντικιού και τις δραστηριότητες κύλισης. Το Hotjar συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί, τις ενέργειες που έγιναν, τη χώρα που βρίσκεστε, τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το Hotjar δεν συλλέγει προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες (PII) που δεν έχετε εισάγει οικειοθελώς στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Το Hotjar επίσης δεν παρακολουθεί τη συμπεριφορά περιήγησης σε Ηλεκτρονικά Καταστήματα που δεν χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η δήλωση περί Απορρήτου του Hotjar περιέχει μια λεπτομερή επεξήγηση για τον τρόπο λειτουργίας του Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε να μην επιτρέπεται η συλλογή των πληροφοριών σας από το Hotjar. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό, όταν επισκεφτείτε το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, μεταβείτε στη σελίδα "Εξαίρεση" της Ιστοσελίδας του Hotjar και κάντε κλικ στο "Απενεργοποίηση Hotjar".

Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποστέλλονται στους διακομιστές των σχετικών υπηρεσιών ανάλυσης ιστού. Οι υπηρεσίες ανάλυσης ιστού χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, για τη σύνταξη αναφορών σχετικών με τις δραστηριότητες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και για την προσφορά άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του

Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του διαδικτύου. Η vidaXL χρησιμοποιεί τα συγκεντρωτικά δεδομένα από τις αναφορές για περαιτέρω βελτιστοποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Η vidaXL αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου των σχετικών υπηρεσιών ανάλυσης ιστού, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζονται τα (προσωπικά) σας δεδομένα όταν χρησιμοποιούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών αναλύσεων.

4.1.4 COOKIES ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Στην Ιστοσελίδα, τα Cookies Συνεργατών χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων που τοποθετούνται για λογαριασμό της vidaXL σε ιστοσελίδες τρίτων. Με αυτόν τον τρόπο ο συνεργάτης μπορεί να ανταμειφθεί από την vidaXL για την online διαφήμιση της vidaXL. Μέσω αυτών των cookies μπορεί να διαπιστωθεί μέσω ποιου συνεργάτη επισκεφθήκατε το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, εάν οι διαφημίσεις είναι αποτελεσματικές και εάν, εν τέλει, οδήγησαν σε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Πραγματοποιούν όλα αυτά χωρίς την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων.

4.1.5 COOKIES ΕΠΑΝΑΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ (RETARGETING)

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί cookies επαναστοχοποίησης για να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις σε επισκέπτες που επιστρέφουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Με αυτά τα Cookies, μπορεί να δημιουργηθεί ένα προφίλ της συμπεριφοράς περιήγησής σας, ώστε οι διαφημίσεις να είναι αντίστοιχες με τα ενδιαφέροντά σας. Οι διαφημίσεις προβάλλονται στις Ιστοσελίδες των συνεργατών διαφήμισης και σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

4.1.5.1 Criteo

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται τα cookies επαναστοχοποίησης του Criteo. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει το Criteo, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Απορρήτου του Criteo.

4.1.5.2 Google Adwords & Analytics Remarketing

Η vidaXL χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες remarketing της Google Adwords & Analytics για να προβάλει διαφημίσεις σε ιστοσελίδες τρίτων (συμπεριλαμβανομένης και της Google) για όσους έχουν ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπο της vidaXL. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, για παράδειγμα, προβάλουμε διαφημίσεις σε επισκέπτες που δεν προχώρησαν σε αγορά ή που μόλις ολοκλήρωσαν την παραγγελία τους. Οι διαφημίσεις μπορεί να είναι σε μορφή γραπτού κειμένου ή σε μορφή εικόνας στο Google Display Network.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη δική μας Δήλωση περί Απορρήτου και Cookies καθώς και της Google. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις διαφημίσεις, μέσω της ιστοσελίδας προτιμήσεων της Google Google Ad Preference page.

4.1.5.3 Cookies Επαναστοχοποίησης σε Ιστοσελίδες τρίτων

Επιπλέον, η επαναστοχοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ιστοσελίδες τρίτων (όπως σε online αγορές). Τα Cookies της vidaXL χρησιμοποιούνται τότε για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε χρήστες που επισκέφθηκαν προηγουμένως αυτές τις Ιστοσελίδες.

4.1.6 COOKIES ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (για παράδειγμα) κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το YouTube, το Twitter, το Pinterest και το Google+.

Αφού επισκέπτεστε μια σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που περιέχει κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) συνδέεται με τον συγκεκριμένο πάροχο κοινωνικού μέσου. Με αυτόν τον τρόπο, ο πάροχος λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που επισκεφθήκατε με τη διεύθυνση IP σας.

Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το YouTube, το Twitter, το Pinterest ή το Google+ κατά την επίσκεψή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η επίσκεψή σας μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό σας. Εάν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά, για παράδειγμα, κάνοντας κλικ στο σύμβολο «Μου αρέσει» του Facebook, τότε το πρόγραμμα περιήγησης θα αποστείλει τις σχετικές πληροφορίες στον αντίστοιχο πάροχο και θα τις αποθηκεύσει εκεί.

Ο σκοπός και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των κουμπιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία, η περαιτέρω χρήση και η διάρκεια αποθήκευσης, καθορίζονται αποκλειστικά από τους παρόχους των κουμπιών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό στις Πολιτικές Απορρήτου των σχετικών παρόχων.

4.2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ COOKIES

Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε η vidaXL σας παραπέμπει στη σελίδα πληροφοριών του προγράμματος περιήγησής σας ή στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας για τη ρύθμιση των προτιμήσεων Cookies.

Εάν τα Cookies απενεργοποιήσετε πλήρως τα Cookies, είναι πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies.

Μπορείτε πάντα να διαγράψετε τα Cookies από την μονάδα σκληρού δίσκου στον υπολογιστή, στο τηλέφωνο ή στο tablet σας. Συμβουλευτείτε τη σελίδα πληροφοριών του προγράμματος περιήγησής σας ή το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου ή του tablet σας για να μάθετε πώς να το πραγματοποιήσετε

5.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το περιεχόμενο αυτής της Δήλωσης περί Απορρήτου και Cookies μπορεί να τροποποιηθεί. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της vidaXL. Η vidaXL συνιστά να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Cookies, τουλάχιστον πριν από την παροχή προσωπικών πληροφοριών στη vidaXL.

6.ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν αναρωτιέστε για το τι μπορεί να σημαίνει η vidaXL για εσάς, εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συνεργατών ή τους όρους υπό τους οποίους μπορείτε να γίνετε επίσημος μεταπωλητής της vidaXL, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη vidaXL. Αυτό μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκονται διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στη vidaXL για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να σας δοθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες

7.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη Δήλωση περί Απορρήτου και Cookies, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη vidaXL.

 

vidaXL Marketplace International B.V.

Customer Service (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών)

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo

The Netherlands

 

Τηλέφωνο:

Email: webservice@vidaxl.gr

 

vidaXL, Τελευταία ενημερωμένη έκδοση 24-04-2020