Όροι και Προϋποθέσεις του #sharemevidaXL

Γεια σας 😊

Έχετε μεταφερθεί εδώ επειδή μας αρέσει πολύ το περιεχόμενό σας και εμείς,

η vidaXL και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφεξής «vidaXL»),

έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για τη διανομή του οπτικοακουστικού περιεχομένου σας («Εργασία») στους (μεταξύ άλλων) ιστοτόπους μας, τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το Facebook και το Pinterest («Λογαριασμοί»), τα προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις διαφημίσεις, καθώς και κάθε άλλη πρωτοβουλία μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης.

Σας δίνουμε την ευκαιρία να διαφημίσετε την Εργασία σας στους ιστότοπούς μας και μέσω συνεισφορών στους Λογαριασμούς μας. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ώστε να κάνετε μια ολοκληρωμένη χρήση της ζητούμενης Εργασίας ως εξής και να τη χρησιμοποιήσετε εμπορικά.

 1. Επιβεβαιώνετε ότι είστε:
  1. Ένα φυσικό πρόσωπο νόμιμης ηλικίας,
  2. Ο χρήστης, ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής ή διαθέτετε οποιονδήποτε άλλο τίτλο που σας δίνει το δικαίωμα να επιτρέψετε τη μεταφορά και
  3. Ο αρχικός συγγραφέας της Εργασίας που έχετε μοιραστεί.
 2. Με την επιφύλαξη του τμήματος VII, προσθέτοντας το hashtag #sharemevidaxl στο περιεχόμενό σας, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και μας εκχωρείτε το δικαίωμα, δωρεάν, επομένως παραιτείστε ρητά από τη λήψη οποιασδήποτε αποζημίωσης ή αμοιβής από τη vidaXL ως αποτέλεσμα αυτής της ανάθεσης, χωρίς εδαφικό περιορισμό, δηλαδή για όλον τον κόσμο, αμετάκλητη, επομένως η άδεια δεν μπορεί να ανακληθεί ή να τερματιστεί σε καμία περίπτωση, εκτός από την επιφύλαξη της διάταξης VII της συμφωνίας, συνεχής, δηλαδή, αόριστης διάρκειας, μη αποκλειστική, ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ίδια Εργασία και να επιτρέπετε άλλες άδειες, μεταβιβάσιμη και υποαδειοδοτούμενη, ώστε να:
 1. χρησιμοποιείτε, αναπαράγετε, διανέμετε, προβάλλετε δημόσια, εκτελείτε δημόσια, εκθέτετε και εκμεταλλεύεστε με άλλο τρόπο την Εργασία, ολόκληρη ή εν μέρει, σε καθέναν από τους ιστότοπούς μας, τους Λογαριασμούς μας και όλα τα άλλα κανάλια μέσων, συμπεριλαμβανομένων του ενημερωτικού δελτίου και των έντυπων μέσων, όπως καθορίζουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Αυτό περιλαμβάνει ρητά όλες τις γνωστές και άγνωστες μορφές προσφορών Διαδικτύου,

 1. εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν, αναπαράγουν, διανέμουν, προβάλλουν δημόσια, εκτελούν δημόσια, εκθέτουν και με άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται την Εργασία, ολόκληρη ή εν μέρει, σε καθέναν από τους ιστότοπούς μας, τους Λογαριασμούς μας, όλα τα άλλα κανάλια μέσων, συμπεριλαμβανομένων του ενημερωτικού δελτίου και των έντυπων μέσων, χωρίς τη συγκατάθεσή σας,

 1. τροποποιείτε, επεξεργάζεστε, μεταφράζετε, αποθηκεύετε, συμπεριλαμβάνετε σε συλλογικά έργα ή δημιουργείτε παράγωγα έργα της Εργασίας ολόκληρης ή εν μέρει χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 1. Επιπλέον, προσθέτοντας το hashtag #sharemevidaxl στο περιεχόμενό σας στο Instagram, επιβεβαιώνετε ότι η χρήση της Εργασίας σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων. Εάν εμφανίζονται τρίτα μέρη στην Εργασία σας, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνούν με την παρούσα άδεια της Εργασίας σας.
 2. Η vidaXL θα ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων προσωπικότητας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό τυχόν υφιστάμενων ή πιθανών ζημιών και αξιώσεων. Η vidaXL σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παραβίαση των καταστάσεων που αναφέρονται στο τμήμα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 
 3. Για τη χρήση και τη διανομή της εργασίας σας στους Λογαριασμούς μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, π.χ. το οπτικοακουστικό σας περιεχόμενο που επισημαίνεται με το hashtag ή την αναφορά της επωνυμίας vidaXL, το όνομα του λογαριασμού σας και κατ' εξαίρεση, άλλα δεδομένα που ενδέχεται να έχετε δημοσιεύσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. τη διεύθυνση email σας), προκειμένου να σας αποδοθούν τα εύσημα για την Εργασία σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και διόρθωση και διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, την αντίθεσή σας σε αυτήν και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να κάνετε χρήση αυτών των δικαιωμάτων επικοινωνώντας με το webservice@vidaxl.gr. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Δήλωση περί Aπορρήτου και Cookies.

 1. Συμφωνείτε με οποιουσδήποτε όρους θεωρούμε ότι είναι οι καταλληλότεροι ώστε η vidaXL να σας αποδώσει τα εύσημα για την εργασία σας και επιβεβαιώνετε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας δώσουμε εύσημα με οποιονδήποτε συγκεκριμένο τρόπο.

 1. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή με προειδοποίηση δύο εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα email στο social.media@vidaxl.com. Εάν κάνετε χρήση αυτού του δικαιώματος για να τερματίσετε την άδεια, η vidaXL δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Εργασία σας στο μέλλον. Οποιαδήποτε ήδη δημοσιευμένη εργασία/ καμπάνια, δεν θα τροποποιηθεί/διαγραφεί και δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα να αιτηθείτε κάτι τέτοιο.

 1. Ο ιστότοπος vidaXL, οι λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα κλπ. προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν αποκτάτε δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε σχέση με τα παραπάνω και οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο.

 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη στην παρούσα συμφωνία θα γίνεται σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή. Εάν μια μεμονωμένη διάταξη της παρούσας συμφωνίας ή μέρους αυτής είναι ή καταστεί άκυρη, αυτό δεν ακυρώνει τις υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας. Στον βαθμό που επιτρέπεται η επιλογή ισχύοντος δικαίου, η παρούσα συμφωνία θα διέπεται αποκλειστικά από τους νόμους των Γενικών Πολιτειών των Κάτω Χωρών.

Ευχαριστούμε θερμά,

Η ομάδα της vidaXL