ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Γεια σας - έχετε μεταφερθεί εδώ επειδή μας αρέσει πραγματικά η εικόνα σας και εμείς,

η Vida Xl B.V., η Vida XL Europe B.V., η Vida XL International B.V., η TM Handelsgesellschaft GmbH, η HB Commerce PTY Ltd., η vidaXL LLC που βρίσκεται στη διεύθυνση Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Netherlands

 (μαζί, «vidaXL») έχουν ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για τη διανομή της εικόνας ή της κινούμενης εικόνας σας («Έργο») στους ιστότοπούς μας (μεταξύ άλλων) και στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων μας και ειδικότερα στα Instagram, Facebook και Snapchat («Λογαριασμοί»).

Σάς δίνουμε τη δυνατότητα να διαφημίσετε το Έργο σας συγκεκριμένα στους ιστοτόπους μας και σε συνεισφορές στους Λογαριασμούς μας. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνουμε τη ρητή συναίνεσή σας για την πλήρη χρήση του ζητούμενου Έργου ως ακολούθως και για την εμπορική χρήση του.

 I. Απαντώντας στο σχόλιό μας στο Instagram με το hashtag #sharemevidaxl, μας παραχωρείτε ειδικότερα τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης, δωρεάν, χωρίς περιορισμό περιεχομένου, χρόνου ή περιοχής:

        • να χρησιμοποιούμε, να επεξεργαζόμαστε, να τροποποιούμε και να αξιοποιούμε το Έργο σας στους ιστοτόπους μας και στους Λογαριασμούς μας συνολικά, ακόμη και για σκοπούς εμπορικού μάρκετινγκ. Αυτή η παραχώρηση δικαιωμάτων περιλαμβάνει ρητά όλες τις γνωστές και άγνωστες μορφές περιεχομένων που προσφέρονται μέσω Διαδικτύου,

        • το απεριόριστο δικαίωμα αναπαραγωγής, παροχής δημόσιας πρόσβασης και δημόσιας προβολής του Έργου σας, ιδίως μέσω της ψηφιακής ενσωμάτωσης της εικόνας σας στους Λογαριασμούς και στους ιστοτόπους μας,

        • τα δικαιώματα διαφήμισης, δηλ. το δικαίωμα χρήσης του Έργου για τη διαφήμιση της vidaXL και των προϊόντων που προσφέρει η vidaXL στους ιστοτόπους της και σε όλα τα άλλα μέσα συμπεριλαμβανομένων εκτός του Διαδικτύου, συγκεκριμένα στα έντυπα μέσα και στα ενημερωτικά μας δελτία,

        • το δικαίωμα παροχής δημόσιας πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα αποθήκευσης του Έργου και να καταστεί προσβάσιμο, καθώς και να μπορεί να προβληθεί στο κοινό, σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή και

        • το δικαίωμα χρήσης του Έργου σας σε σχέση με άλλα έργα.

 II. Επιβεβαιώνετε ότι είστε ο κάτοχος των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων που αναφέρονται στο σημείο I και ότι είναι πιθανό να χορηγήσετε αυτά τα δικαιώματα σε εμάς αποτελεσματικά.

 III. Επιπλέον, επιβεβαιώνετε ότι η χρήση του Έργου σας δεν παραβιάζει τυχόν δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων, ειδικότερα, ότι τα πρόσωπα που απεικονίζονται, αν υπάρχουν, συμφωνούν με τη συμβατική χρήση της εικόνας σας.

 IV. Μας απαλλάσσετε από αξιώσεις τρίτων, ιδιαίτερα από τυχόν αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δικαιωμάτων, οι οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εναντίον μας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της παρούσας συμφωνίας. Εάν γνωρίζετε οποιαδήποτε παραβίαση των συμφωνηθέντων δικαιωμάτων, πρέπει να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση.

 V. Για τη χρήση και τη διανομή του έργου σας στους λογαριασμούς μας, επεξεργαζόμαστε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα, δηλαδή την εικόνα που έχετε επισημάνει με hashtag ή με αναφορά της μάρκας vidaXL, το όνομα του λογαριασμού σας και κατ' εξαίρεση, άλλα δεδομένα που έχετε δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας), ώστε να σάς προσφέρουμε εύσημα για το έργο σας.

 VI. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει αυτή τη συμφωνία σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, γνωστοποιώντας δύο εβδομάδες νωρίτερα, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο instagram_gr@vidaxl.com.

 VII. Κάθε τροποποίηση ή προσθήκη σε αυτή τη συμφωνία πρέπει να γίνεται σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη διάταξη της παρούσας συμφωνίας ή μέρους αυτής είναι ή θα καταστεί άκυρη, αυτό δεν θα ακυρώσει τις υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας. Στο βαθμό που επιτρέπεται η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, η παρούσα συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά,

Η ομάδα της vidaXL